Nieuws:

Wet arbeidsmarkt in balans

Per 1 januari 2020 veranderen er een aantal regels rondom arbeidscontracten. Zo wijzigen de regels voor oproepkrachten door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Wat gaat er precies veranderen:
-Meer rechten voor de oproepkrachten;
-Een oproeptermijn van 4 dagen (tenzij er een andere cao-termijn geldt);
-Bij afzegging of wijziging binnen 4 dagen, of ander cao-termijn, is er recht op loon;
-Kortere opzegtermijn voor medewerkers met een nulurencontract;
-Verplicht aanbod van een vaste arbeidsomvang na 12 maanden.

Bovengenoemd aanbod moet voor 1 februari 2020 gedaan zijn aan alle medewerkers, met een oproepovereenkomst, die een arbeidsomvang van minimaal 12 maanden hebben.

Het volgende artikel van de Rijksoverheid (z.d.)  bevat een uitgebreid overzicht van wat er veranderd voor de oproepkracht per 1 januari 2020. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/welke-contracten-zijn-er-voor-oproepkrachten


Verandering kleineondernemersregeling (KOR)


De kleineondernemersregeling (KOR) is een btw-regelgeving. Vanaf 1 januari 2020 verandert de KOR. Dat betekent dat u straks btw-vrijstelling kunt krijgen als u niet meer dan € 20.000,- per jaar aan omzet realiseert.
In bovenstaand tabel, Rijksoverheid (z.d.), staan de verschillen van de KOR t/m 2019 en vanaf 2020 beschreven. Om te zien of de tabel ook voor u van toepassing is, bekijk dan het gehele artikel van de Rijksoverheid (z.d.) of vraag ons om advies.